Stöd för återetablering i hemlandet!
 
”Ensamkommande” har efter avslag på asylansökan rätt att söka stöd till återetablering i hemlandet. Det kallas ”Återetableringsstöd”. Stödet betalas ut om situationen i hens hemland gör det svårt att hitta jobb och bostad. Stödet betalas ut även till barn under 18 år.
Eftersom Migrationsverket inte informerar om denna möjlighet mer än på sin hemsida är det troligt att den ”ensamkommande” själv inte känner till detta och då finns ett behov av hjälp. Men kom ihåg att du är bortkopplad som God man i o m att den ”ensamkommande” har fyllt 18 år och du får ingen ersättning. Men om du ändå vill hjälpa till rekommenderar jag att ni först skickar in en fullmakt, underskriven av din ”ensamkommande” samt bevittnad, till Migrationsverket och att ni därefter tillsammans gör en ansökan.
Om du följer nedanstående länk kommer du till Migrationsverkets hemsida och ”Stöd till återetablering i hemlandet”.
 
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Atervanda-sjalvmant/Stod-till-ateretablering.html
 
/Krister