Nedan hittar du Tjänsteskrivelse och beskrivning av Nya riktlinjer för ersättning till gode män från ÖFN samt GMF:s remissvar.