Styrelsen för GMF har beslutat att ha två stycken ledamöter med speciellt ansvar för gode män som jobbar med ensamkommande barn. I och med det ökande antalet asylsökande barn har även antalet gode män ökat med skiftande kunskap om sitt uppdrag. Styrelsen upplever därför ett behov av att ge stöd och uppmuntran i deras arbete.

Syftet ska vara att på ett effektivare sätt informera och infånga information som berör de ”ensamkommande” för att sedan delge berörda. Särskilda träffar
med olika teman kommer att arrangeras. Tips om utbildning samt rådgivning ingår också i ledamöternas uppdrag.

Kontaktpersoner i dessa frågor är:

Pia Ohlson
Tel: 070-8665489
Email: pia.ohlson@spray.se

Krister Holgersson
Tel:  070-5577290
Email: krister.holgersson@telia.com
 
 
Styrelsen GMF