Vårdkostnad för huvudman

 

 

Om din huvudman har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning och är under 40 år kan dygnskostnaden för vård reduceras till 40 kr/dygn.

Om huvudmannens inkomst/pension är lägre än 80.000 kr/år kan dygnskostnaden för vård reduceras till 40 kr/dygn.

Det finns också andra skäl till att vårdkostnaden kan reduceras. Ta kontakt med Kundtjänst på Landstinget Kronoberg, tel 0470-58 96 50, så får du hjälp och information.