TV-avgift på Kommunala boenden

Enligt kommunjurist Isabelle Bunn gäller följande vad gäller avgift för TV-licens för vår HM som bor på kommunala boenden:

”Växjö kommun betalar en TV-avgift som omfattar alla kommunala boenden som drivs i kommunal regi eller som har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Personer som bor där behöver inte betala TV-licensen själva.
Så om din huvudman bor på någon av dessa boenden kan du hänvisa till kommunens TV-avgift och uppge kommunens organisationsnummer 212000-0662 i kontakt med Radiotjänst.
 
Den kommunala TV-avgiften täcker däremot inte de särskilda boenden som har upphandlats enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Dessa boenden är f.n. Vikaholmsallén / Attendo och Södra Järnvägsgatan 22 / Humana (öppnar i juni 2017). Vid dessa boenden får du själv ta kontakt med vårdbolaget och höra om bolaget betalar huvudmannens TV-avgift”