Som god man och förvaltare behöver man ibland göra en ansökan, anmälan, överklagande etc som gäller våra huvudmän. Det är inte alltid så lätt att formulera sig eller veta vilken instans/myndighet man ska skicka dokumenten till. Vi i styrelsen har därför gjort ett par mallar som visar hur det kan se ut och tanken är att vi ska utöka med fler exempel efter hand.