Möte med ÖFN 2016-12-06

Vi hade den 6/12 ett möte med ÖFN. Från ÖFN deltog Hanna Fransson, Viktor Sterner,  ordf Sigvard Jakopson och vice ordf Anders Göransson. Från godmansföreningen deltog ordf. Kjell Jönsson och vice ordf. Gun Gustafsson. Det var ett bra möte där vi fick svar och besked i många frågor som t.ex:

* När du lämnar in dokument till ÖFN i receptionen i kommunhuset, kan du begära att få ett kvitto. Kan vara bra om dokumentet inte kommer fram.
* Om du söker en handläggare på ÖFN per telefon och hen inte svarar, lämna ett meddelande och ange vilken tid du vill bli uppringd.
* ÖFN säger att det inte ingår i god mans/förvaltares uppdrag  att dela och fördela medicin till ensamkommande  barn (ekb) . Om boendet vill att du ska göra det, säg nej och be boendet ta kontakt med ÖFN.
* ÖFN säger att det inte är god man för ekb uppgift att skjutsa huvudmannen till olika ställen. Det åligger boendet.
* Redogörelse för ekb: ska lämnas in till ÖFN senast fem dagar efter redo- periodens slut (för oktober-november-december senast femte januari). Om redogörelsen inte kommit i rätt tid görs ett avdrag på arvodet med 20%. Man får också en påminnelse. Om redogörelsen inte kommit in tio dagar efter att du fått påminnelsen görs ett avdrag på arvodet med 50%.
* Den redogörelse som ska lämnas för oktober-november-december kommer du att kunna lämna både på papper och per mail. Om du väljer mail måste du ha e-legitimation, som är detsamma som bank-ID. Tanken är att det i framtiden bara ska lämnas per mail. Så se till att du har e-mail (bank-ID).
* För övrigt diskuterade vi hur samverkan mellan olika instanser som arbetar med olika uppdrag ska bli bättre nu när administrationen ökar och mer arbetsuppgifter läggs på gode män/förvaltare.
 
Kjell Jönsson
Gun Gustafsson