Internetdosa - bankernas policy

 

Det har ibland varit oklart om vilka regler som gäller i olika banker bl.a. när det gäller villkoren för att få en internetdosa för att kunna sköta huvudmännens ekonomi via internet. Därför har vi talat med bankerna i Växjö och fått följande svar:

 

Swedbank: Gode mannen/förvaltaren måste ha ett konto i banken för att få en internetdosa. Dosan måste stå i gode mannens/förvaltarens namn. Avgiften för dosan,

190 kr/år, kan inte belasta huvudmannens konto, den måste tas från gode mannens konto, där det alltså måste finnas pengar tillgängliga.

Överförmyndaren säger att kostnaden 190 kr/år som belastar gode mannens konto ska täckas av den schablon för kostnadsersättning, som f.n. är 856 kr/år. Om gode mannen anser att hon/han haft högre kostnader ska dessa specificeras.

 

Handelsbanken: Gode mannen/förvaltaren behöver inte vara kund i banken för att få en internetdosa för att sköta sin huvudmans ekonomi. Internetdosan är kostnadsfri.

 

Nordea: Gode mannen/förvaltaren behöver inte vara kund i banken för att får en internet-

dosa för att sköta sin huvudmans ekonomi. Dosan är avgiftsfri om huvudmannen är förmånskund i banken, annars tas en avgift ut. Avgiften belastar huvudmannens konto.

 

SEB: Gode mannen/förvaltaren kan inte få en internetdosa för att sköta sin huvudmans ekonomi