Skatteverkets blankett SKV 4882 är ett bra hjälpmedel vid uträkning av gode mannens/förvaltarens arvodesersättning. Öppna blanketten här till höger.