TIPS!!
Om din HM behöver hjälp med lite enklare göromål som tex hänga upp tavlor, byta glödlampor etc så erbjuder kommunen gratis "Fixartjänst". Förutsättningen  är att man bor i Växjö kommun och har fyllt 67 år. Gå in och läs mer om detta på kommunens hemsida!