Har din huvudman försäkringspengar att hämta?

 

 

 

Har du en huvudman som haft en anställning på en arbetsplats med kollektivavtal?

 

Har huvudmannen varit sjukskriven under tiden anställningen varade, eller blev sjukskriven en tid efter anställningen avslutades, det så kallade efterskyddet, kan det finnas möjlighet att få ut försäkringspengar från AFA-försäkringar via avtalsgruppsjukförsäkringen eller förkortat AGS-försäkringen.

Försäkringen har ingen preskriptionstid så det går att gå långt tillbaka i tiden.

 

Har du frågor kring detta kontakta AFA kundcenter på tel 0771 880099 eller gå in på

 www.afa.se