Det sägs att goda råd är dyra, men här hoppas vi kunna ge dig som är god man eller förvaltare några goda råd och tips, som kan göra det lättare att genomföra ditt uppdrag på ett sätt som ger både din huvudman och dig själv glädje och trygghet.

 

Vår förening har ett avtal med Överförmyndaren (ÖFN) om att den som vill kan få stöd och hjälp av en mentor. Mentorer är styrelsemedlemmarna. Du kan få mentorsstöd under c:a tre timmar, i första hand för att komma i gång med ditt uppdrag. Du kan inte få mentorsstöd med årsräkningen, men ÖFN ordnar workshops när det är dags. Inbjudan till detta kommer tillsammans med utskicket  för årsräkningen i mitten av december.

 

Om du vill ha mentorsstöd, ta kontakt men ÖFN, som anvisar en mentor.

Om du vill ha kortare rådgivning, kontakta någon i styrelsen.

Tveka aldrig att söka stöd och hjälp.

 

Här några korta råd, som kan bespara dig en hel del arbete:

 

  • Se till att din huvudman har en hemförsäkring med en ansvarsdel.
  • Skicka ditt registerutdrag till de myndigheter, som är berörda och tala om för dem att du är god man/förvaltare och ge dem din adress och telefon.
  • Ta kontakt med Försäkringskassan när det gäller bostadstillägg, personlig assistent eller handikappsersättning.
  • Ta kontakt med myndighetsavdelningen på omsorgsförvaltningen när det gäller LSS och andra frågor om insatser t.ex. särskilt boende som din huvudman kan ha rätt till. Du når myndighetsavdelningen via kommunens växel 0470-41000. Ta kontakt med Skatteverket för att få särskild postadress för din huvudman. Då kommer all post till dig och inga viktiga brev kommer på avvägar.
  • Ta kontakt med Länstrafiken om du har frågor om färdtjänst.
  • Ta kontakt med Kronofogden om du vill veta om din huvudman har några skulder, som du måste reglera.

 

Detta var några enkla råd och tips som vi tror kan vara till hjälp. Lycka till i ditt uppdrag, som vi hoppas kommer att ge dig nya upplevelser, mer kunskap och många glada erfarenheter.