Ansök om medlemskap

VÄLKOMMEN

ATT BLI MEDLEM I VÄXJÖ GODMANS- OCH FÖRVALTARFÖRENING

 

Bli medlem

För att bli medlem i Växjö GMF fordras att du är förordnad som Godman eller Förvaltare åt huvudman bosatt i Växjö kommun eller förmyndare åt omyndig i Växjö kommun.

Det gäller även dig som Godman åt ensamkommande flyktingbarn.

 

Som medlem får du regelbundet information från oss och inbjudningar till våra temamöten och medlemsträffar där du kan utbyta erfarenheter med andra medlemmar.

 

Medlemsskap

Medlemsavgiften är 125:-/år och betalas till bankgirokonto

430-2527.

Glöm inte att skriva ditt namn, adress, telefonnummer och ev. e-postadress på inbetalningen.