Temamöte med mersmak

Vi var ungefär trettio medlemmar som samlats på Hovslund för höstens temamöte. Och vilken kväll det blev!
Först fick vi lyssna till och prata med Inger Björkman Konnéus, psykiatrisjuksköterska, som pratade om de psykiatriska sjukdomstillstånden psykos och bipolaritet. Vi fick lära oss mycket och hade sedan frågor till och diskussion med Inger runt de problem som vi alla träffar på i våra uppdrag. Den kanske viktigaste slutsatsen blev att sörja för person är den viktigaste delen i våra uppdrag, men att den alltför ofta kommer i skymundan av ekonomiska synpunkter.

Vi fick också lyssna till och prata med Jamsid Amadi, ensamkommande flyktingpojke från Iran. Jamsid hade med sig sin svenska gode man Ingeli Gräns, som nu har Jamsid och hans bror boende hemma hos sig, eftersom Växjö kommun inte anser sig kunna ta hand om dem och i stället låter dessa ungdomar flytta mellan olika boenden i Sverige, som drivs av Migrationsverket.
Jamsid, som nu fyllt arton år, beskrev sitt tidigare liv i Iran med trakasserier av myndigheter och polis, riskerar nu utvisning  till Afghanistan, ett land i kaos och förfall med mycket våld och avsaknad av möjligheter att leva ett drägligt liv. Jamsid själv har fortfarande hoppet att via överklagande få stanna i Sverige.
Vi i publiken upplevde maktlöshet över situationen för dessa ungdomar och har en förhoppning om att ungdomarnas kamp ska ge dem möjligheten till ett drägligt liv i Sverige.

Vi rekommenderar också SVT:s Uppdrag Granskning onsdagen den 25/10, som tar upp ungdomarnas situation.

Kj

Inger Björkman Konnéus
Inger Björkman Konnéus
Jamsid med sin svenska "mamma" Ingeli
Jamsid med sin svenska "mamma" Ingeli