Temamöte

Fyrtio intresserade kom till temamötet den 15/10. Där lärde oss Carola Dahlkvist från omsorgsnämndens myndighetsavdelning det mesta om hur man gör för att få hjälp och stöd för sin huvudman; LSS, boendestöd, ledsagning, särskilda boenden och de olika aktiviteter som finns att tillgå. Imponerande!

Andra halvan av kvällen ägnades åt information från olika områden bl.a. från ÖFN, som visade att väntetiden på arvoden har minskat och kommer att fortsätta att minska.

Godmanscaféet fick mycket beröm, så det gäller att anmäla sig i tid, eftersom bara 10 får möjlighet att vara med varje gång. Kolla på hemsidan när det är dags nästa gång.

Anitha  berättade om den utbildning som är på gång om IT-programmet för att under-lätta våra årsräkningar. Mer info om detta kommer inom kort!

Bengt,vår kassör, vädjade till alla som har en mailadress att skicka den till honom om han inte redan fått den. Detta för att underlätta för oss att skicka information till rätt adress!

Bengts mailadress är: bengtpersson.lammhult@telia.com

Så en glädjande nyhet från ÖFN: nämnden har beslutat att gränsen för när huvudmannen ska betala våra arvoden för 2015 kommer att vara densamma gäller för 2014. För uppdrag utförda under 2015 kommer alltså gränsen att vara 3,31% av ppb, vilket naturligtvis glädjer oss och våra huvudmän!

Kj

loading...