Temamötet 17 oktober 2013


C:a 40 medlemmar kom, lyssnade, frågade, ifrågasatte, diskuterade, fikade och kom med förslag.  

Vi lyssnade till handläggare från Färdtjänsten som berättade om vad som gäller när man ansöker om färdtjänst och vilka regler som gäller för att få färdtjänst. Vi fick dessutom broschyr och ansökningshandlingar för att ta hem och begrunda.  

För dig som inte var där och har frågor i ämnet; ring färdtjänsten på Länstrafiken och fråga hur man gör, så blir det rätt redan från början. 

Vi var överens med handläggarna om att samverkan mellan olika instanser är jätteviktigt för att ingen ska trilla mellan stolarna. 

Sedan skulle myndighetsavdelningen informerat om LSS och boendefrågor, men de dök aldrig upp. 

I stället informerade styrelsen om försäkringsfrågan, där man nu kan skönja en lösning och om den dialog som nu ska börja med ÖFN. Detta bland annat på grund av att det tar allt längre tid innan vi får våra arvoden, att man får olika besked av olika tjänstemän och att vårt förtroende för ÖFN naggats i kanten. 

Initiativet till mötet kom från ÖFN, som också har förstått att det finns många förbättringar att göra. 

Vi ser fram mot mötet som blir den 29/10 med den verksamhetsansvarige på ÖFN, nämndens ordförande och föreningens styrelse. Meningen är att denna typ av möten sedan ska hållas regelbundet. Vi ser fram emot detta! 
 

Kj