Temamöte en torsdag i oktober

Torsdagen den 16 oktober var vi c:a 55 medlemmar som hade bänkat oss i stora salen på Hovslund för att få information, ställa frågor och ha åsikter.
Två personer stod för informationen Inger Brandt, verksamhetschef på överförmyndaren och Josefin Engelholm, landstingets hjälpmedelscentral.
Medlemmarna i publiken stod för frågorna och framförde sina åsikter.

Inger Brandt berättade om hur man nu arbetar på överförmyndarens kansli för att komma till rätta med missförhållandena, som medfört en oacceptabelt lång väntan på arvodena, svårigheter för gode män/förvaltare att komma i kontakt med kansliet och ärenden som behandlas olika av olika handläggare. Den försämrade handläggningen har också fört med sig att det blir svårare att rekrytera nya gode män/förvaltare och att allt fler vill avsluta sina uppdrag.
Inger Brandt fick med sig hem att vår förening inte längre kommer att acceptera de försäm-
rade villkoren, men också att  föreningen gärna medverkar till att genomföra förändringar och komma med förslag till förbättringar. Vi kommer också att framföra våra åsikter till den nya överförmyndarnämnden, som tillträder 2015-01-01 och till ledande politiker i kommunen.

Josefin Engelholm informerade om och visade ett antal hjälpmedel för förståndshandikappade som kan vara till stor hjälp för en del av våra huvudmän. Hon förde oss in i en värld, som tidigare varit okänd för många av oss. Den som vill veta mer kan få mer info på tel 1177 eller genom att helt enkelt logga in på 1177 på internet.

Annan info som togs upp: En ny lagstiftning träder i kraft 2015-01-01. Den innebär bl.a. att överförmyndaren får ansvaret för utbildningen av gode män/förvaltare, att man ska kunna 
entledigas från ett uppdrag som man inte vill ha även om det inte finns någon ersättare och att dödsboet efter en god man ska få lättnad att  redovisa det som gode mannen haft ansvar för.

I försäkringsfrågan redovisade Bengt Martinsson att det ännu inte finns någon bra lösning,
men att det intensiva arbetet fortsätter på förbundsnivå.

Vårt riksförbund har besvarat en hel del motioner från olika departement. Du hittar remisserna och förbundets svar på www.rgmf.se
 

Mycket är på gång, så titta efter ny information här på hemsidan och på andra ställen!