Temamöte med publikrekord

Torsdagen den13 februari blev lite av en milstolpe i föreningens historia. Då var det temamöte med ca 75 intresserade gode män och förvaltare. Fler än så har vi inte varit vid tidigare träffar. Det bådar gott för framtiden!

Vad var det då som lockade?

Först fick vi en insyn i hur man kan kommunicera med människor som har en utvecklingsstörning. Den som gav oss en tanke-ställande insikt var Linda Björk, som nu börjar att anordna utbildningar, som alldeles säkert kan vara till glädje och nytta för oss. Om du vill komma i kontakt med henne finns hon på

mail linda.bjork@vaxjo.se eller
tel 0708-863805

Sedan berättade Lottie Giertz från Linnéuniversitetet om sin forskning som handlar om LSS och om gode mäns arbete i det sammanhanget. Hon tog också upp problemet med att alldeles för många vet alldeles för lite om vår verksamhet och vårt uppdrag. Så sant som det är sagt och därför viktigt för oss att arbeta med att informera och informera igen.

Kvällens tredje gäst var Lars Svensson, jurist med anknytning till överförmyndaren. Han gav oss information om vad som händer hos överförmyndaren nu efter 2013, som hade många brister vad gäller t.ex tillgänglighet, tiden för granskning av årsräkningar och problemet med att olika handläggare gör olika bedömningar av våra årsräkningar och annat.

De som nu händer är att en ny kanslichef håller på att rekryteras. Kanslichefen blir ansvarig för verksamheten hos överförmyndaren. Tills detta är klart arbetar Sven Olofsson som verksamhetsansvarig och leder arbetet med den dagliga verksamheten. Målet är bl a att alla arvoden ska vara klara vid utgången av juni månad.

När den nya kanslichefen är på plats slutar Sven Olofsson och då tillsätts en gruppledare, som blir arbetsledare.

Förutom att informera om den nya organisationen fick Lars Svensson svara på ett antal frågor som vi gode män och förvaltare ofta ställer oss. Han gjorde det med den äran och huvudbudskapet var att det alltid måste finnas ett utrymme för att prata med varandra även om man inte alltid är överens. Vi  håller med och ser fram emot att kunna fortsätta dialogen med överförmyndaren.

OCH SÅ: den 20/3 är det årsmöte! Förutom själva årsmötet kommer då Ann-Charlotte Karlberg, leg. psykolog med lång erfarenhet av våra frågor, och talar om de brott som begås mot utvecklingsstörda. Spännade!

Glöm nu inte att anmäla dig!   

Kj