Inte lätt att få god man

FAKTA

Signaturen "Endast skitlön" beskriver situationen för en äldre kvinna som insjuknat och inte längre klarar att sköta sina personliga angelägenheter såsom ekonomi eller att ta kontakt med de instanser som ska ge den hjälp alla har rätt till. Ett bra sätt att få hjälp är att få god man/förvaltare, men kön till den hjälpen blir allt längre eftersom vi blir allt äldre och allt fler yngre får sociala problem, svarar Kjell Jönsson, ordförande Växjö Gode mans- och förvaltarförening och skriver på dagens debatt.

Sverige är ett land med ambitionen att alla ska ha det stöd man behöver. I regel åligger det olika statliga, landstingsbaserade eller kommunala instanser att med anställd personal sörja för den omsorg som behövs.

Men det finns också stöd och omsorg som baseras på ideella insatser för att täcka det behov som finns. Arbetsinsatsen i den delen av välfärden utförs i stor utsträckning av gode män/ förvaltare, men samtidigt som hjälpbehovet ökar, minskar viljan att ta på sig ett ideellt uppdrag. Samma tendens finns ju också i föreningslivet.

Grunden för vår verksamhet är ideell och det menar vi är bra, särskilt i en tid när allt mer av offentlig verksamhet blivit kommersiell och mänsklig gemenskap ersätts med olika tekniska lösningar och tjänstemän som arbetar på kontorstid.

 

Att vi arbetar ideellt innebär inte att vi accepterar en klapp på huvudet för vår insats och har att verka under en lagstiftning, som är helt otidsenlig och försvårar rekryteringen av gode män/förvaltare. Därför har vi godemans föreningar och ett godemansförbund för att kunna förbättra villkoren för oss som av olika skäl tycker om våra huvudmän och våra uppdrag.

- Tyvärr är det så att de som ger resurser och möjligheter att förbättra situationen, politiker på kommun- och riksnivå, inte visar något större intresse för den verksamhet där cirka 350 gode män/förvaltare i Växjö kommun ansvarar för ekonomiska värden som är cirka 290 miljoner kronor.

 

Det finns många behov i en växande kommun, och det går kanske att förstå att behovet av en Arenastad är stort, i ekonomiska termer ha kommunen lånat ut 579 miljoner kroner till Arenastaden och de löpande kostnaderna framöver blir cirka 40 miljoner kronor/år. Det är lätt att förstå att behovet av gode män är stort och ökar, det är svårare att förstå att överförmyndarens budget för 2012 är 3,5 miljoner kronor och inte ökar 2013.

 

Vem vill ta ett uppdrag där din man eller hustru har ansvaret för redovisningen av uppdraget om du avlider? Vem vill ta ett uppdrag, där du inte vet när du blir befriad från uppdraget även om du sagt upp dig? Vem vill ta ett uppdrag där du får arvodet för det uppdrag du utförde förra året i bästa fall tre–fyra månader in på det nya året, i sämsta fall ett–två år efteråt. Vem vill ta ett uppdrag där du inte från början vet hur stort arvodet blir? Normalarvodet för ett uppdrag före skatt är cirka 7 000–8 000 kronor för ett år. Vem vill ta ett uppdrag där du inte kan vara helt säker på att få något arvode alls beroende till exempel på att ett dödsbo prioriterar andra fordringar än ditt arvode? Varför åtar man sig ändå uppdrag som god man/förvaltare? Jo, därför att man får så mycket tillbaka på olika sätt; du får träffa människor som du aldrig skulle ha träffat annars, du får stor insyn i hur samhället är konstruerat och fungerar med förtjänster och brister och sist men inte minst: tillfredsställelsen när en annan människa får det drägligare tack vare dig. Men för att det skulle kännas bra, så skulle vi förstås vara fler. Skulle det kännas riktigt bra, så skulle det också finnas resurser för att täcka de ökande sociala behov som finns Inom godmans- och förvaltarverksamheten.

KJELL JÖNSSON