Till omsorgsnämnden

 

Vi som är gode män/förvaltare i Växjö kommun har nyligen fått besked om att omsorgsnämnden tar ur en sjukvårdsavgift av våra huvudmän om 324 kronor/månad. Detta gäller även dem som omfattas av LSS.

För många huvudmän är detta den tuva som tillsammans med t.ex en hyreshöjning stjälper det ekonomiska lasset.

Många huvudmän har nämligen så liten ekonomisk marginal att höjningar i den här omfattningen gör att det hela inte längre går ihop; pengarna är slut innan månaden är slut.

Vad står då till buds? Jo, NAV och ekonomiskt bistånd. Under några timmar fyller man i de papper och blanketter som behövs för att man överhuvudtaget ska komma ifråga för en prövning. Sedan ska någon handläggare granska det hela, kanske begära kompletterande handlingar innan man tar beslut. I bästa fall innebär det att huvudmännen kan få månaden att gå ihop.

Frågan är; är omsorgsnämnden medveten om vilka kostnader ett beslut som det om sjukavgiften drar med sig för andra än omsorgsnämnden?

Är det totalt för kommunen en bra affär att den ena nämnden kommer med pålagor, som i slutänden betalas av någon annan i kommunen och där utredningskostnaderna belastar allas ekonomi?

Som god man/förvaltare ser vi ofta de här negativa effekterna av att samverkan mellan olika nämnder och förvaltningar är dålig för att inte säga obefintlig. Detta ger mycket negativa konsekvenser för brukarna, men också för kommunens totala ekonomi.

Just nu finns också ett annat exempel på nödvändig samverkan, som hänger i luften. Omsorgsförvaltningen behöver kommunicera en ny tolkning av LSS, SoL och genomförandeplaner till gode männen. Det naturliga är förstås att ta kontakt med överförmyndaren för att de gode männen ska få denna nya information. Vi hoppas att omsorgsnämnden och överförmyndaren tillsammans kan hitta en lösning

Eftersom vi som är gode män tycker att det finns mycket övrigt att önska när det gäller samverkan mellan olika kommunala instanser, medverkar vi gärna för att närmare beskriva våra erfarenheter och i bästa fall kunna medverka till att samverkan blir bättre.

 

Växjö 2013-03-27

 

För Växjö GODMANS- och FÖRVALTARFÖRENING

Kjell Jönsson

Ordförande