Regeringen stramar upp tillsynen av förvaltare och gode män - högre krav på lämplighet
Publicerad 2018-05-15 15:34 i Dagens juridik

Regeringen vill strama upp regelverket för gode män och förvaltare. Bakgrunden är en kritisk rapport från Riksrevisionen. I samband med detta fattar regeringen tre nya beslut och tillsätter en ny utredning.
 
Enligt Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare som lämnades till riksdagen i april i år så behöver mer göras för att förbättra tillsynen av ställföreträdarverksamheten "modernisera" regelverket.

Regeländringar
Genom att fatta tre beslut på området hoppas regeringen kunna förbättra tillsynen av förmyndarverksamheten.

Länsstyrelserna får ett uppdrag att bedriva ett "aktivt arbete" med samordning och samverkan i frågor om tillsyn och tillsynsvägledning.

Bland annat ska länsstyrelserna ta fram riktlinjer för hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning och riktlinjer om hur överförmyndare bör granska ställföreträdares förvaltning och privatpersoners lämplighet som ställföreträdare.

Statskontoret får uppdrag
Även Statskontoret får ett uppdrag som innebär att man ska överväga hur länsstyrelsernas samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen ytterligare kan förbättras.

Till exempel ska man utreda frågan om en central aktör bör utses att ansvara för samordningen av tillsynen eller tillsynsvägledningen.

Ny utredning
Förutom beslut vill regeringen även tillsätta en utredning som ska få i uppdrag att föreslå rättssäkra och moderna regler för gode män, förvaltare och andra ställföreträdare.
Regeländringarna träder i kraft den 1 juli 2018 och uppdragen ska redovisas senast den 30 april 2019.

Artikeln är skriven av Tom Perski