Om våren och årsmötet

Visst känner vi det alla; det blir ljusare, färgerna börjar ändras, vår-ljuden av fåglar och känslan av att nu kan man bara sätta sig ner mot en vägg och känna värmen. Jag tror ingen säger emot mig när jag påstår att detta är ljuvligt!

Mitt i det ljuvliga hade vår förening årsmöte med c:a 35 deltagare. Som vanligt var det ett årsmöte präglat av samförstånd och det känns ju alltid bra. En sak kan vi förändra till det bättre; teckna fler godmansförsäkringar så att vi kan behålla den fördelaktiga godmansförsäkringen till samma premie. Tveka inte att gå in på www.forsakringskoll.se och få ett tryggare liv som god man/ förvaltare.

Den gamla styrelsen valdes om helt, men två nya ledamöter valdes in; Pia Ohlson och Krister Holgersson. De kommer att få ansvaret för verksamheten för dem som har uppdrag med ensamkommande barn.

Carola Dahlkvist gästade oss igen, denna gång för att informera om SIP, särskild individuell plan, som innebär att man kan begära SIP för en huvudman. Då måste alla som har med huvudmannen att göra vara med på planering för att lösa problemen. Hon pratade också om genomföreandeplanen som görs för våra HM.

Överförmyndarnämnden var också våra med spänning motsedda gäster. Nämnden fick beröm för att väntetiderna på arvodet kortats avsevärt och för att man visade bilder på hur man planerar verksamheten, men sedan kom frågorna:

- Varför sänker ni arvodet för vissa huvudmän?
- Varför schabloniserar ni bilersättningen för uppdragen med ensamkommande barn?

Detta var de två hetaste frågorna denna kväll och många med-lemmar beskrev sin besvikelse över att arvodena nu sänkts för uppdrag som inte förändrats sedan förra året. Många medlemmar sade sig redan ha överklagat eller kommer att överklaga det arvodesbeslut som gäller sänkt arvode för huvudmän som bor i särskilt boende.
ÖFN sade sig vara beredd att titta på frågan igen, vilket var glädjande.

Kvällen avslutades med att Olga sade till nämnden: "Men ni ska ha stort beröm för att vi nu får ut våra arvoden så snabbt".
Detta kan väl ses som en möjlighet för framiden; att även om vi inte alltid är överens, så finns det ändå utrymme för dialog.
 
Med önskan om en ljuvlig vår!
Kjell Jönsson