Glimtar från årsmötet


Tiden går fort och nu har det varit årsmöte igen. Årsmöten är ju lite traditionella och formella och så var det delvis denna gången också.
För att börja med det traditionella i form av valen; Kjell Jönsson blev vald till ordförande, Gun Gustavsson till vice ordförande, Anitha Rohdin till sekreterare, Bengt Persson till kassör, Ann-Chatrine Karlsson, Bengt Martinsson, Maj-Lis Danielsson och Magnus Magnusson till styrelseledamöter. En ny styrelse
ledamot hälsades välkommen, Anders Nilsson.
Två ledamöter avtackades; Birgitta Dahlin och Heléne Ljungklint som nu lämnar styrelsen efter många år med gott humör och stor arbetsvilja. Tack!


Bengt Martinsson informerade om de två försäkringar som erbjuds från den 1/4 via vårt riksförbund; en olycksfallsförsäkring, som är kollektiv och där alla medlemmar ansluts och som kostar 25 kr per år. Premien kommer att läggas på medlemsavgiften, som då blir 125 kr/år fr.o.m. 2016. Under 2015 står  föreningen för premien för alla medlemmar.

Vi kan också erbjuda en mycket bra ansvarsförsäkring, som är individuell och kostar 170 kr/år. Mer information om försäkringarna kommer inom kort. Stort tack till Bengt Martinsson, som lagt ett stort och kompetent arbete på att lösa försäkringsfrågan.

Vi konstaterade att föreningen har god ekonomi och siktar mot framtiden med målet att göra våra uppdrag lättare att hantera och att vi ska fortsätta att ha stor glädje i våra uppdrag trots de motigheter som mött oss de senaste åren. Därför hade vi bjudit in den nyvalda överförmyndarnämnden för att redan från början få igång en dialog och för att kunna arbeta tillsammans med och  inte
mot varandra i vår verksamhet.

Frågor som togs upp var bland andra väntetiden på arvoden, att det är näst intill omöjligt att få kontakt med kansliet, den sänkta gränsen för när huvudmannen ska betala arvodet, nämndens dåliga ekonomi och vår önskan att i framtiden vara med och diskutera med och informera nämnden om läget  i vardagen  som god man/förvaltare.

Ibland var tonläget strävt, men kanske var det så att beslutsfattarna lyssnade på oss och tog till sig de synpunkter som kom fram. Det kändes också som om nämdens ledamöter tyckte det var en nyttig dialog även för dem. Så förhoppningsvis kan vi se fram emot ett bättre samarbete framöver.

 Kj

 

loading...