Nytt år igen

 

Verksamhetsåret är till ända, dags att summera och blicka framåt. Årsmötet var välbesökt, c:a fyrtiofem medlemmar var där.

Det har hände bland annat: Birgitta Bengtsson lämnade styrelsen efter 26 år. Vi konstaterade att hon arbetat tillsammans med alla ordförande i föreningens historia! Birgitta ersätts nu av Bengt Martinsson från Ingelstad med bakgrund från bland annat försäkringsvärlden.

 

Efter årsmötet följde ett temamöte dit även icke medlemmar var inbjudna.

Överförmyndarnämnden var kvällens gäster och sex ledamöter inkl ordföranden Gustav Bergström var på plats.

Under två timmar hade vi sedan utbyte av tankar och erfarenheter. Det var mest vi i publiken som försökte beskriva vårt dagliga arbete med huvudmännen för att nämnden ska få en inblick i hur vardagen ser ut och vilka problem som behöver lösas inom godmansverksamheten. Bland de frågor vi tog upp var vad som händer om gode mannen avlider, varför det tar så lång tid innan man blir entledigad från ett uppdrag man sagt upp och problem med informationen runt våra huvudmän.

Många berättade också om specifika bekymmer som kan uppstå i ett uppdrag med banker, andra kommunala förvaltningar och myndigheter. Ett exempel är att omsorgsförvaltningen lägger på en sjukvårdsavgift på huvudmännen, som redan har en mycket ansträngd ekonomi.

På frågan om hur samverkan mellan olika instanser kan förbättra situationen och om överförmyndaren kan tänka sig att medverka i en sådan samverkan, fick vi dessvärre ett undvikande svar.

Vi fick dock ett glädjande råd; att om stöter på missförhållanden, så kan vi skriva till nämnden och berätta så att ledamöterna nås av informationen.

Sammantaget konstaterar vi att viljan är god både från nämnden och godemansföreningen, men att mycket återstår att diskutera och åtgärda.

Kj

 

P.S.Mer information kan du få genom att titta på verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen, som också finns på hemsidan