Årsmöte och temakväll 15 mars

 

C:a trettio medlemmar kom till Hovslund, dels för att vara med på det ordinarie årsmötet, dels för att träffa och diskutera med politikerna i överförmyndarnämnden.

Årsmötet var trevligt på så sätt att föreningen har ökat sitt medlemsantal, så att vi nu närmar oss 180 medlemmar. Ordföranden Kjell Jönsson omvaldes och med honom också hela den del av styrelsen som var föremål för omval. Odramatiskt med andra ord.

Medlemsavgiften oförändrad 100 kr även 2012. Om du vill skaffa dataprogrammet för redovisning subventioneras du även 2012 med 50 kr så din kostnad blir 150 kr. Att teckna försäkringen kostar 205 kr för ett år.

 

Den andra delen av kvällen – mötet med politikerna i överförmyndarnämnden – blev inte heller dramatisk, men givande och positiv. Vi tog upp de frågor som alltid är viktiga för oss, arvodessystemet, utbildningen, garanti för att alltid få ut sitt arvode, information om blivande huvudmän m.m.

Vi kunde konstatera att nämndens ledamöter inte var insatta i de problem som vi anser måste lösas, om inte annat för att man ska kunna rekrytera gode män och förvaltare.

För nämnden blev kvällen en påminnelse om att man behöver sätta sig in i vilka villkor vi arbetar under. Man hade kort sagt väldigt dålig insyn i hur verksamheten fungerar ute på fältet. Men många antecknade för att komma ihåg och ta upp våra synpunkter till diskussion i nämnden.

Kvällens vanligaste replik var nog "detta måste vi ta upp och titta närmare på". Kvällen avslutades med en applåd för nämnden, som förhoppningsvis betydde att vi kan se fram emot en större förståelse och en ambition från nämnden att fortsätta att lyssna på och ta hänsyn till våra åsikter.

En tanke är redan född: Överförmyndarnämnden borde medverka på våra årsmöten framöver! Ja, varför inte?