Ann-Charlotte Karlberg Ann-Charlotte Karlberg

Årsmötet 2014

Ca trettio medlemmar var med på årsmötet den 20/3. Vi som var där fick vara med om ett årsmöte som visade på en stabil förening, som hela tiden ökar sitt medlemsantal. Just nu är vi 195 st och vi har under det gångna året fått över trettio nya medlemmar!

Vi kan se tillbaka på ett år, som gett oss en ny möjlighet till utbildning när det gäller att kommunicera med sin huvudman.

Vi kan konstatera att föreningens ekonomi är mycket god, vilket ger möjligheter till att ge bidrag till verksamhet, som är bra och trevliga för medlemmarna.

Vi kan också se 2013 som ett år då vi hade mycket att diskutera med politiker och tjänstemän om hur godmansverksamheten fungerar.

Det blev också ett år då övermyndarens organisation gjordes om, vilket förhoppningsvis gör den bättre.

För 2014 ser vi framför allt fram emot att försäkringsfrågan får en bra lösning, att nya delar ska tillföras vår utbildning och att samverkan med överförmyndaren ska kunna lösa de problem som funnits 2013.

Styrelsen blev exakt densamma som föregående år dvs Kjell Jönsson ordförande, Gun Gustafsson vice ordförande, Birgitta Dahlin, sekreterare, HeléneLjungklint kassör, Ann-Cahtrine Karlsson, Bengt Persson, Magnus Magnusson, Anitha Rohdin,
Maj-Lis Danielsson och Bengt Martinsson ledamöter.

Efter själva årsmötet lyssnade vi till och diskuterade med Ann-Charlotte Karlberg, leg psykolog, som talade om en ny bok skriven av Therese Fridström. Boken heter "Våldsamt osynligt" och beskriver olika brott som drabbar människor med olika funktionsnedsättningar t.ex. våra huvudmän. Den finns att beställa på brottsofferjourens hemsida www.boj.se fr o m april och är gratis så när som på frakten!
Ann-Charlotte gav oss många nya infallsvinklar på våra uppdrag. Mycket spännande!

En nyhet denna gång var också den italienska smörgåstårta som vi bjöds på till kaffet och omdömet måste bli: Molto delicato!

Kj