Vi är en politiskt obunden intresseförening för alla som har uppdrag som gode män, förvaltare och förmyndare åt personer i Växjö Kommun. Föreningen bildades 1987 och vi har f n ca 180 medlemmar. Vår främsta uppgift är att försöka underlätta för våra medlemmar att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag. Bl a genom

  • att vara kontaktorgan gentemot Kommunens överförmyndarnämnd samt andra myndigheter, institutioner och organisationer
  • att samarbeta med andra Godeman föreningar för att utbyta kunskaper och erfarenheter
  • att kontinuerligt anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen
  • att medverka vid överförmyndarnämndens utbildningar för gode män/förvaltare där vi informerar om vårt uppdrag
  • mentorskap och rådgivning till nya gode män/förvaltare
  • att via hemsidan och våra medlemsbrev delge viktig information och berätta om vad vi f n arbetar med

Om du vill veta mer, kontakta gärna någon i styrelsen

2018-09-25

Hur många gode män, förvaltare och huvudmän finns det egentligen i Sverige och i vårt län? Under Info hittar du intressant statistik om ställföreträdarskap.